Člověk se po celý život učí proto, aby mohl zapomínat... ( autor )

Mezinárodní vývoj koncem 20. století

4. června 2006 v 10:46 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Energetika, vědy, počítače a ekologie

Obavy z vyčerpání přírodních zdrojů v oblasti energie vedly k rozvoji jaderné energetiky. Od roku 1990 je na oběžné dráze umístěn tzv. Hubbleův teleskop. Nejvýznamnější technický výrobek 20. století je počítač;PC.
Mezníkem v ekologii bylo založení tzv. Římského klubu v roce 1968. Vznikla celosvětová počítačová síť pod názvem internet. V oblasti biologie se mnoho vědců začalo zabývat genetickým inženýrstvím.
Od konce 90. let proběhlo mnoho úspěšných pokusů o klonování organismů. Ve dvacátém století se začalo v ekologii hodně diskutovat o problému ozónové;ozonové díry či skleníkového efektu. Pro operace mozku byl vyvinut Leksellův gama nůž. Hubbleův teleskop musel být v roce 1993 a 1999 opravován. V dopravě se začaly objevovat rychlovlaky, např. francouzský TGV.

Úspěchy a objevy dosažené lidstvem. Závažné problémy ohrožující lidstvo. Státně politické změny...

Velikého pokroku bylo dosaženo v kosmickém výzkumu - roku 1961 vzlétl první člověk do vesmíru - Jurij Alexejevič Gagarin. Na Měsíci poprvé přistáli lidé roku 1969 - posádka Apolla 11.
Na přelomu 50. a 60. let dochází k třetí průmyslové revoluci - zavedení počítačů do výzkumu a do výroby. V současnosti dochází k zhoršování životního prostředí. Roku 1991 zaniká Sovětský svaz;SSSR;Svaz sovětských socialistických republik a na jeho území vzniká několik samostatných státních celků.
Jugoslávie se rozdělila na několik samostatných států: Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu;Bosan a Hercegovinu;Hercegovina a Jugoslávskou svazovou republiku (Černá Hora a Srbsko).
Roku 1957 je vyslána do vesmíru první raketa se psem Lajkou;Lajka na palubě. Velikým problémem současnosti se staly hladomory;hladovění a vzrůst populace ve třetím světě.
Ubývá ozónová;ozonová vrstva nad zemskými póly. Mezi dnes již běžné součásti života patří například fax, video či internetová síť. Novou civilizační nemocí je stres.

Víra v demokracii; rozpad SSSR a Jugoslávie;

Evropská unie

V létě 1990 zabral Saddám Husajn Kuvajt a následovala válka v Perském zálivu, která vedla k jeho osvobození. Jihoafrická republika se zbavila apartheidu a prezidentem se stal Nelson Mandela. Do konce roku 1991 vyhlásilo všech patnáct svazových republik nezávislost a SSSR zanikl.
V roce 1999 bylo NATO rozšířeno o Polsko, Maďarsko a Česko. V roce 1993 uznal Izrael Organizaci pro osvobození Palestiny za představitele palestinských Arabů. V SSSR začal být Gorbačov kritizován Borisem Jelcinem, prezidentem Ruské federace.
V měsíci srpen roku 1991 se skupina komunistů rozhodla pro sesazení Gorbačova a zastavení reforem, pokusili se o puč, který ovšem rozpoutal přesný opak.
Proti puči v SSSR se postavil Boris Jelcin podporovaný skoro celou zemí. Po puči v srpnu byla po celé zemi zakazována komunistická strana a jednotlivé republiky vyhlašovaly nezávislost.
Na konci roku 1991 se rozhodli osamostatnit Slovinsko a Chorvatsko, které odešly z jugoslávské federace. Největší problém byl v jugoslávské Bosně a Hercegovině, kde žili Srbové, Chorvati;Chorvaté a Muslimové (Bosňáci). V roce 1992 byla vyhlášena nezávislost Bosny a Hercegoviny, což vedlo k velkým etnickým čistkám, během nichž Srbové obsadili tři čtvrtiny území.
V roce 1995 pod tlakem NATO a hospodářských sankcí bosenští Srbové souhlasili s mírovými dohodami. Na jaře 1999 bylo zahájeno bombardování Jugoslávie, která porušila mírové dohody a prováděla etnické čistky v Kosovu proti Albáncům.
V roce 1993 byla ustavena Evropská unie, která spojila všechna do té doby existující Evropská společenství. V roce 1995 vstoupily do Evropské Unie Finsko, Rakousko a Švédsko.

Pády komunistů a konec Varšavské smlouvy

V roce 1985 nastoupil do čela KSSS Michail Gorbačov. Na počátku roku 1989 museli polští komunisté začít vyjednávat s dosud pronásledovanou Solidaritou o uspořádání parlamentních voleb.
V letech 1990-1995 byl polským prezidentem Lech Walesa. Na podzim roku 1990 bylo Německo sjednoceno. V roce 1989 se v Rumunsku začala hroutit diktatura Nicolae Ceauseska, který byl zatčen a odsouzen v krátkém improvizovaném soudu k trestu smrti.
V červenci 1991 byla v Černínském paláci v Praze rozpuštěna Varšavská smlouva. V Polsku panoval od roku 1981 do roku 1983 výjimečný stav, který vyhlásila vojenská vláda generála Jaruzelského. V polských volbách v roce 1989 zvítězila Solidarita a komunisté byli téměř bez vlivu. V září roku 1989 se maďarská Komunistická strana sama rozpustila.
Vůdce východoněmeckých komunistů Erich Honecker byl proti komunikaci s opozicí či uvažování o změnách. V roce 1990 se v NDR konaly volby, které vedly k jednání o sjednocení se SRN.
V Bulharsku se nepodařilo Todoru Živkovovi udržet moc , byl v roce 1989 odvolán a později postaven před soud. Sovětský svaz byl nucen do roku 1992 stáhnout svá vojska z území východoevropských států.
V čele nové vlády stál v Polsku v roce 1989 někdejší disident Tadeusz Mazowiecký. V Maďarsku byl odstaven hlavní představitel národního komunismu János Kádár

Pád socialistických režimů v zemích východního bloku

1980 - založení odborů Solidarita v Polsku
1981 - v Polsku vyhlášen výjimečný stav
1985 - M. Gorbačov zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS
9. 11. 1989 - otevření Berlínské zdi
1989 - vznik Občanského fóra,
17. 11. 1989 - začátek sametové revoluce
1989 - poprava rumunského diktátora N. Ceausescu
1990 - Lech Walesa v Polsku zvolen prezidentem republiky
1990 - dohoda o odchodu sovětských vojsk z území Československa 3. 10. 1990 - sjednocení NDR a SRN
1991 - Boris Jelcin zvolen prezidentem Ruské federace
1. 1. 1993 - vznik samostatné České;Slovenské republiky
31. 12. 1991 - sovětské republiky získaly nezávislost

Volby a reformy; rozpad Československa

Novým prezidentem po G. Husákovi se stal Václav Havel. V měsíci červnu roku 1990 se konaly svobodné volby. OF a VPN se rozpadly na politické subjekty s užším programem, z OF byla nejsilnější Občanská demokratická strana;ODS na Slovensku Hnutí za demokratické Slovensko;HZDS.
V roce 1990 byl ustanoven nový název státu Česká a Slovenská federativní republika.
ČSFR zanikla 31. 12. 1992 a 1. 1. 1993 vznikly dva nové státy Česká republika a Slovenská republika. Cílem vlády bylo přinést této zemi demokratický systém.
Vítězství ve volbách jednoznačně připadlo koalici OF; Občanské fórum; Občanského fóra a VPN;Verejnosť proti násiliu;Veřejnost proti násilí.
Parlament schválil restituční zákon, který zajistil návrat majetku zabaveného komunisty po roce 1948. Stát převedl velké množství majetku do soukromých rukou během celostátní privatizace.
Díky lustračnímu zákonu bylo stanoveno, že komunističtí prominenti a spolupracovníci tajné policie nemohou působit ve státních službách. Po druhých volbách v roce 1992 byla 17. července přijata slovenským parlamentem deklarace o svrchovanosti Slovenské republiky.
Václav Klaus a Vladimír Mečiar se jako vítězové voleb dohodli na společné vládě a přípravě rozdělení ČSFR. Od roku 1991 byly zavedeny volné ceny, takže se cena určovala trhem.

Výrazné politické změny ve světe a v Československu od poloviny 80. let do poloviny 90. let

Roku 1985 nastupuje do čela vlády v SSSR Michail Gorbačov.
Roku 1990 se sjednotilo Německo v jednu republiku.
Roku 1990 se prezidentem stává Václav Havel.
Roku 1993 se Česká a Slovenská federativní republika rozpadla na Českou republiku a Slovenskou republiku.
Michail Gorbačov též podporoval větší svobodu slova a jeho vláda se nesla v ovzduší demokratizace. V průběhu roku 1989 padala jedna komunistická diktatura za druhou. Roku 1991 se rozpadla RVHP a seskupení Varšavské smlouvy.
Události 17. listopadu 1989 urychlily pád režimu. V roce 1989 bylo ustaveno hnutí nazvané Občanské forum;OF v čele s Václavem Havlem.
Roku 1990 se poprvé po 40 letech konaly svobodné volby do parlamentu.
Roku 1999 byla ČR přijata do NATO. Michail Gorbačov nastolil nový politický směr, který lze charakterizovat pomocí jednoho z nástrojů - perestrojky.
Během 80. let se ve všech satelitních socialistických státech prohloubila hospodářská krize. V Československu roku 1989 při výročí uzavření vysokých škol nacisty byla poklidná studentská demonstrace brutálně potlačena.

Revoluce; OF a VPN

V roce 1987 byl na postu generálního tajemníka KSČ nahrazen Gustáv Husák Miloušem Jakešem, který byl u moci do roku 1989. Revoluci roznítil zásah policistů na Národní třídě proti demonstrujícím studentům, kteří dne 17. listopadu ctili památku Jana Opletala a zavření českých vysokých škol nacisty.
Dne 19. listopadu bylo ustaveno Občanské fórum (OF), které mělo funkci koordinačního orgánu opozice. Vůdcem opozice se stal Václav Havel.
Poprvé po 41 letech byla ustanovena po dlouhých jednáních vláda národního porozumění, kde měli komunisté menšinu; stalo se tak dne 10. prosince 1989. Do boje za práva na víru a svobodu se významně zapojil pražský arcibiskup kardinál František Tomášek.
V červnu 1989 se nashromáždilo 50 000 podpisů pod peticí s názvem Několik vět. Od podzimu roku 1987 byly pravidelně organizovány demonstrace při příležitostech výročí 21. srpna, 28. října či na den lidských práv 10. prosince.
Velký odpor vyvolal zásah vlády proti studentskému upomínkovému shromáždění za Jana Palacha dne 15. ledna 1989. V reakci na událost na Národní třídě vstoupili herci a studenti do stávky.
Na Slovensku byla po vzoru OF založena organizace Verejnosť proti násiliu;násilí (VPN). Dne 27. listopadu se konala celostátní generální stávka proti režimu a na podporu OF.
Spoustu referátů najdete na našich školních stránkách www.zstrebivlice.blog.cz nebo na www.pokushistory.blog.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama