Člověk se po celý život učí proto, aby mohl zapomínat... ( autor )

Referát - Uherská monarchie v pozdním středověku

22. května 2006 v 21:33 | Ing. Ladislav Novák |  Referáty - Dějepis

Rozvoj Slovenska ve feudální uherské monarchii

1060 - 1063 - Béla I., králem uherským
1205 - 1235 - Ondřej II.; uherským králem
1222 - vydání Zlaté buly, ve které Ondřej II.; zaručil drobné šlechtě některé svobody
1241 - vpád Tatarů do Uher
1235 - 1270 - Béla IV. králem uherským
1301 - vymření Arpádovců v Uhrách
1272 - 1290 - vláda Ladislava IV. v Uhrách
1290 - 1301 - vláda Ondřeje III.; v Uhrách
1335 - vyšehradská dohoda, v níž se uherský král Karel Robert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír Veliký dohodli na těsnější hospodářské spolupráci
1387 - 1437 - Zikmund Lucemburský uherským králem
1396 - křížová výprava proti Turecku , které se zúčastnili uherští, čeští, polští a francouzští feudálové

Tatarské, turecké a jiné výboje

Tatarům se ve 13.. století podařilo dobýt Kyjevskou Rus. V roce 1389 došlo k bitvě na Kosově poli, v níž Turci definitivně zvítězili nad státy na Balkánském poloostrově. Osmanští Turci chtěli ovládnout i Byzantskou říši, v roce 1453 pod vedením Mehmeda II. dobyli město Konstantinopolis, které přejmenovali na Istanbul.
Reconquista je boj křesťanů o ovládnutí Pyrenejského poloostrova a vyhnání Maurů;Arabů. V Asii žily kočovné kmeny Turků a Tatarů, které začaly pronikat do východní Evropy. Tataři si v ruských;jihoruských stepích založili stát Zlatá horda.
Moskevské knížectví muselo Zlaté hordě odvádět vysoké daně. Pyrenejský poloostrov ovládali Arabové, v Evropě se jim říkalo Maurové. Reconquista skončila v roce 1492 dobytím Granady, poslední pevnosti Arabů;Maurů. Sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského vznikl jednotný španělský stát.
Území Polska a Ruska;Litvy ohrožovaly i nájezdy řádu německých rytířů. Poláci s Litvou vytvořili polsko-litevskou unii a její vojska porazila řád německých rytířů v roce 1410 u Grunwaldu.

Na Pyrenejském poloostrově. Byzanc a první křížová výprava

Základ jednotného Španělska byl položen sňatkem Ferdinanda Aragonského s Isabelou Kastilskou roku 1479. Tažení křesťanských rytířů ze západní Evropy proti muslimům nazýváme křížové výpravy. Důvodem ke konání křížových výprav byla skutečnost, že se muslimové zmocnili křesťanských svatých míst v Jeruzalémě.
Centrem muslimské říše ve Španělsku bylo město Cordóba. Snaha křesťanských panovníků po zpětném získání muslimského území Španělska je označována jako reconquista. V bojích proti muslimům ve Španělsku bylo nejúspěšnější království Kastilie.
Posledním zbytkem muslimského panství ve Španělsku až do roku 1492 bylo město Granada. Významným španělským královstvím vedle Kastilie byla Aragonie. 1. křížová výprava byla uskutečněna roku 1095.
Největším nebezpečím pro Byzanc byl nástup seldžuckých Turků, kteří se roku 1055 zmocnili Bagdádu.
Spoustu referátů najdete na našich školních stránkách www.zstrebivlice.blog.cz nebo na www.pokushistory.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama