Člověk se po celý život učí proto, aby mohl zapomínat... ( autor )

Referát - Rusko za posledních Romanovců a Japonsko

22. května 2006 v 21:50 | Ing. Ladislav Novák |  Referáty - Dějepis

Rusko za posledních Romanovců

Vzájemné spory mezi Ruskem a Japonskem o Mandžusko vyvrcholily v letech 1904 - 1905 válkou, kterou Rusko prohrálo. K nejznámějším ruským spisovatelům období realismu patřili I. S. Turgeněv, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij a A. P. Čechov.
Roku 1861 zrušil car Alexandr II; v Rusku nevolnictví a provedl některé další reformy ve státní správě. Vzdělanci se domnívali, že reformy Alexandra II; jsou nedostatečné a radikální skupiny se ho snažili odstranit, v roce 1881 se jim podařilo úspěšně spáchat atentát.
V 90 . letech 19. století uzavřelo Rusko spojeneckou smlouvu s Francií. Porážka Ruska ve válce o Mandžusko dala podnět k první ruské revoluci roku 1905 v Petrohradě, kde bylo povstání krvavě potlačeno.
V říjnu 1905 byl carem vydán manifest, který zřizoval státní dumu. V letech 1877 - 1878 Rusko vyhrálo válku proti Turecku.
V roce 1867 prodalo Rusko Aljašku USA; Spojeným státům. Po úspěšném atentátu na cara Alexandra II . nastupuje na ruský trůn Alexandr III., který ještě více utužil carský absolutismus.
Parlament se v Rusku nazývá duma. V roce 1906 byl jmenován ministrem vnitra a posléze ministerským předsedou P. A. Stolypin, který zahájil mnoho reforem a za jeho vlády prožívalo Rusko období rozmachu.
Car Mikuláš II., syn Alexandra III. se obával, že by P. A. Stolypin mohl zastínit jejich carský rod Romanovců, za nejasných okolností byl roku 1911 P. A. Stolypin zavražděn.

Nová asijská velmoc Japonsko

Roku 1889 císař Mucuhito přijal ústavu a Japonsko se stalo konstituční monarchií. V roce 1894 vypukla mezi Čínou a Japonskem válka o Koreu, která trvala do roku 1895. Ve válce s Ruskem v letech 1904 - 1905 získalo Japonsko území Mandžuska;Mandžusko.
Největší moc měl v Japonsku představitel vysoké vojenské šlechty, který se nazýval šógun, jeho vazalem byl císař, který neměl žádné pravomoci. Příchod Američanů a Evropanů do Japonska vyvolal ve společnosti spor, který vyústil v letech 1858 - 1868 v občanskou válku.
V roce 1910 byla Korea připojena k Japonsku. USA vypravily v roce 1853 do Japonska válečné lodě pod vedením admirála Perryho;Perry.
V roce 1854 byla podepsána japonsko - americká smlouva, díky které se Japonsko otevřelo ostatnímu světu. Výsledkem desetileté občanské války v Japonsku bylo vysvobození císaře a zrušení vojenské šlechty, bylo zlepšeno hornictví a průmysl, byly založeny první banky.
V roce 1872 se začala stavět železnice mezi Tokiem a Jokohamou. Období panování císaře Mucuhita je nazýváno Meidži. V roce 1902 podepsalo Japonsko spojeneckou smlouvu s Velkou Británií.
Spoustu referátů najdete na našich školních stránkách www.zstrebivlice.blog.cz nebo na www.pokushistory.blog.cz
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama