Člověk se po celý život učí proto, aby mohl zapomínat... ( autor )

Referát - 9. třída - Země třetího světa

1. května 2006 v 12:19 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Bipolární svět a začátek studené války

1947 - Trumanova doktrína - snaha čelit komunismu
4. 6. 1947 - Marshallův plán pomoci Evropě
1948-1949 - blokáda Berlína - berlínská krize
1961 - stavba Berlínské zdi - konec druhé berlínské krize
1949 - základní zákon ustavující v západní zóně Spolkovou republiku Německo
1955 - uzavřena Varšavská smlouva
5. 3. 1946 - řeč Winstona Churchilla o železné oponě - počátek studené války
1947 - založení Informbyra jako odpověď na Marshallův plán
1956 - rozpuštění Informbyra
1956 - Chruščov přednáší svůj projev o kultu osobnosti
1956 - povstání v Budapešti;Maďarsku - sovětská intervence
1965 - 1968 - kulturní revoluce v Číně
1946 - Kennanův telegram poukazující na sovětské nebezpečí
4. 3. 1947 - smlouva z Dunkerque o spojenectví mezi Velkou Británií a Francií na 50 let
1954 - tzv. Edenův plán řešení německé otázky
1957 - Eisenhowerova doktrína pomoci Blízkému východu

Na pokraji

Období ostrých konfliktů supervelmocí a jejich spojenců a napětí v mezinárodních vztazích, kdy ale nedochází k přímým ozbrojeným bojům, se nazývá studená válka.
Hlavními soupeři studené války byli Spojené státy a Sovětský svaz. Studená válka se stala globálním konfliktem - souboj USA a SSSR o moc se rozšířil mimo hranice Evropy do celého světa. Americká vláda již na sklonku 40. let založila rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda.
Studená válka poznamenala život lidstva od konce 50. let, kdy ve východní Evropě zvítězili komunisté, až do přelomu osmdesátých a devadesátých let.
Studenou válku provázely závody ve zbrojení; po roce 1945 hlavně díky vynálezu jaderných;nukleárních;atomových zbraní. Po USA a SSSR získaly jaderné zbraně také Velká Británie, Francie a Čína. Závody ve zbrojení ztěžovaly hospodářskou situaci komunistických zemí.
Nesvoboda, koncentrační;pracovní tábory a materiální nedostatek byly charakteristickými rysy života v zemích komunistického;sovětského bloku. Tisíce utečenců z komunistických zemí východní Evropy hledalo nový domov na Západě.
Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda vysílala pro země východního bloku a přinášela jejich obyvatelům pravdivé informace o dění ve světě. Situace, kdy se Sovětský svaz i Spojené státy snažili získat vojenskou převahu, vedla k závodům ve zbrojení. Rozhlas a tisk komunistických zemí podněcoval v občanech nenávist vůči Západnímu světu.

Hospodářská krize a Marshallův plán; Berlínská blokáda a vznik dvou německých států

Roku 1947 vyhlásily Spojené státy rozsáhlý program hospodářské pomoci evropským zemím, známý jako Marshallův plán. Stalin odřekl účast na programu americké hospodářské pomoci, na Marshallově plánu, a ke stejnému rozhodnutí donutil i východoevropské země ve své sféře vlivu, mezi nimi i Československo.
Marshallův plán
Během let 1947-1951 byly rozděleny půjčky a dary v rámci Marshallova plánu přibližně za třináct miliard USD.
Struktura pomoci byla následující:
20% objemu peněz tvořily půjčky (na nákup většinou amerického zboží) a 80% dary (potraviny, hnojiva, zemědělské stroje) Část z těchto prostředků pomohla mimo jiné i v poválečné rekonstrukci západoněmecké ekonomiky, v roce 1945 totálně rozvrácené, a není bez zajímavosti, že drtivá většina států, které Marshallův plán přijaly, tvoří nejvyspělejší země Evropy…
Sovětská reakce na Marshallův plán
v politické oblasti
V září 1947 Stalin zakládá Kominformu - obdobu předválečné Komunistické internacionály prostřednictvím které může kontrolovat dění v zemích východního bloku. Komunistické strany západních zemí vyzývá, aby iniciativně usilovaly o převzetí moci.
v hospodářské oblasti
Roku 1949 je založena Rada vzájemné hospodářské pomoci
Pod vedením Moskvy je ve východoevropských zemích namísto lidové demokracie budován totalitní model sovětského typu. V září 1949 byla vytvořena a vyhlášena Spolková republika Německo s hlavním městem v porýnském Bonnu.
Sovětský svaz prohlásil svou okupační zónu za Německou demokratickou republiku s hlavním městem ve východním Berlíně. K Marshallovu plánu se připojilo 16 zemí západní a jižní Evropy a také západní okupační zóny Německa.
V letech 1947 a 1948 komunisté přebírají veškerou moc nad východní Evropou. Moskva zahájila v červnu 1948 blokádu Berlína, aby zabránila sjednocení západních okupačních zón; částí Německa a vytvoření demokratického státu. Winston Churchill použil jako první politik pojem "železná opona", která rozdělovala Evropu na svět totality a demokracie.
Sociální neklid v letech 1946 a 1947 zneužívají komunisté k podkopávání demokraticky zvolených vlád. V květnu roku 1947 byli z vlád Francie a Itálie odstraněni komunisté. V květnu roku 1949 ukončuje SSSR blokádu Berlína.

Vítězství komunismu v Číně; Americká okupace Japonska; Vrchol studené války - Korea

V říjnu 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika a nejvyšším představitelem se stal Mao Ce-tung. Zbytky Čankajškových vojsk se uchýlily na ostrov Taiwan, Formosu, kde vyhlásily Čínskou republiku.
Korea byla během 2. světové války okupována Japonskem; pak byla osvobozena USA a SSSR; po odchodu Američanů a Sovětů z Koreje v roce 1947 se na severu za podpory Sovětského svazu ustavila Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea).
V Číně spolu vedli boj o moc již od 20. let 20. století představitel Komunistické strany Mao Ce-tung a generál Čankajšek. V roce 1950 uzavřela Čína se SSSR spojeneckou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci.
Funkci velitele okupačních vojsk v Japonsku vykonával v období 1945-1951 generál Douglas MacArthur. Generál MacArthur položil základy japonské parlamentní demokracie: zavedl politická práva a svobody, omezil pravomoci císaře.
V roce 1951 uzavřely západní země na konferenci v San Francisku s Japonskem mírovou smlouvu. Do čela KLDR se postavil vůdce Kim Ir-sen. V jižní části Korejského poloostrova vznikla Korejská republika. Po zahájení útoku v červnu 1950 obsadila severokorejská vojska během několika dnů hlavní město Jižní Koreje Soul.
Za agresora byla Radou bezpečnosti OSN označena Severní Korea a Rada poté požádala USA o vojenskou pomoc.
Příměří mezi oběma stranami bylo podepsáno až po smrti Stalina v roce 1953 a Korea zůstala rozdělena 38. rovnoběžkou. Mezinárodní vojenské síly přijíždějící na pomoc Jižní Koreji se vylodily v severokorejském přístavu Inčchon.
Spoustu referátů najdete na našich školních stránkách www.zstrebivlice.blog.cz nebo na www.pokushistory.blog.cz
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama