Člověk se po celý život učí proto, aby mohl zapomínat... ( autor )

Referát - Moravskoslezský kraj

28. dubna 2006 v 5:55 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Zeměpis

Moravskoslezský kraj

Základní charakteristika

 • Rozloha - 5 445 km2
 • Počet obyvatel - 1 255 910
 • Hustota osídlení 230,7 osob/km2
 • Správní centrum - Město Ostrava - 312 254 obyvatel
Údaje platné od 1. 1. 2005, kdy dle zákona č. 387/2004 o změnách hranic krajů se mění vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje takto: území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přecházejí k 1. 1. 2005 z území Moravskoslezského kraje o území Olomouckého kraje.
Administrativní členění
299 obcí v rámci kraje, včetně 38 měst, zahrnujících:
16 měst s počtem obyvatel vyšším než 10 000
5 měst s počtem obyvatel vyšším než 60 000
Počet obyvatel :
Ostrava 313 088
Havířov 84 914
Karviná 63 677
Opava 60 252
Frýdek-Místek 60 290
MSK má 22 nových administrativní center - obcí s rozšířenou působností

Přírodní a geografické podmínky

Krajina
 • Geografická rozmanitost
 • Masiv Hrubého Jeseníku na západě (zahrnuje nejvyšší vrchol kraje - Praděd, 1492 m) - lesy, turistika
 • Masiv pohoří Beskyd na jihovýchodě - lesy, turistika
 • Výběžek Nízkého Jeseníku v západní části - zemědělství, turistika
 • Opavsko-Ostravská pánev (včetně nejnižšího bodu kraje - v místě, kde řeka Odra opouští území ČR, 198 m) - zemědělství, průmysl, největší města, nejvyšší hustota obyvatelstva
 • Moravská brána - tradiční dopravní spojení s ostatním územím České republiky
 • Harmonická krajina v údolí řeky Odry - řeka, lužní lesy, rybníky, mokřady, rybaření, turistika
 • Úmoří Baltského moře (největší řeka Odra s přítoky Opavou, Ostravicí a Olší) malé části na jihu kraje pak náleží k úmoří Černého moře
Chráněné krajinné oblasti
 • 3 chráněné krajinné oblasti (CHKO)
  • Beskydy (pohoří Beskydy, 116 000 ha, největší v ČR)
  • Jeseníky (Hrubý Jeseník, 74 000 ha)
  • Poodří (Údolí řeky Odry, lužní lesy, mokřady, rybníky, 8150 ha)
Dopravní infrastruktura
Moravskoslezský kraj leží na historické dopravní spojnici mezi severem a jihem, mezi Baltským mořem a Středozemním mořem
Součást VI. evropského multimodálního koridoru
- -

Hospodářství

Dlouhá průmyslová tradice
 • Kořeny průmyslu sahající hluboko do historie
 • 1763 - počátek hornictví v Ostravě
 • 1828 - založení první huti ve Vítkovicích (dnes součást města Ostravy) - Rudolfova huť, později Vítkovické železárny
 • 1839 - založení železáren v Třinci
 • 1847 - nová železniční trať, tak zvaná Severní Ferdinandova železnice spojující Ostravu s Vídní a Krakovem
 • Druhá polovina 19. století - dynamický rozvoj průmyslu v okolí Ostravy - hornictví, kovodělnictví, hutnictví, strojírenství
 • přelom 19. a 20. století - město Ostrava se stává průmyslovým centrem Rakousko-Uherské monarchie
 • Nárůst populace, velká migrace obyvatelstva z Moravy, Maďarska a Polska
 • Po roce 1945 - velký rozvoj průmyslu v celé oblasti severní Moravy a Slezska, včetně otevření Nové huti v Ostravě v roce 1951
 • Období let1950-1980 - období enormního růstu populace (usazují se zde dělníci z celého Československa) a výstavby
 • Po roce 1989 - restrukturalizace a revitalizace průmyslu, uzavírání dolů, příliv domácích i zahraničních investic, zlepšení životního prostředí díky mnoha ekologickým zásahům v továrnách a podnicích
-
Nejvýznamnější společnosti
Společnost
Odvětví
Vítkovice, a. s.
Ocelářský průmysl, těžké strojírenství
ISPAT NOVÁ HUŤ a. s.
Ocelářský průmysl
OKD, a. s.
Těžba uhlí, výroba koksu
Třinecké železárny, a. s.
Hutnictví
Severomoravská energetika, a. s.
Nákup, výroba, distribuce a prodej elektřiny
Autopal, s. r. o. (VISTEON Group)
Vývoj a výroba automobilových dílů
Tatra, a. s.
Automobilový průmysl
Siemens elektromotory s. r. o.
Elektrotechnické strojírenství
Spoustu referátů najdete na našich školních stránkách www.zstrebivlice.blog.cz nebo na www.pokushistory.blog.cz
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama